حضرت آقا

سامانه پرگام

سامانه پرگام چیست: یک سیستم طراحی شده برای ثبت، ذخیره، ویرایش، تجزیه و تحلیل، مدیریت و ارائه انواع داده های جغرافیایی است.

shape blue

امکانات ویژه سیستم:

امکان بارگذاری انواع لایه ها

امکان نمایش لایه های پس زمینه گوگل، osm و …

امکان بارگذاری و نمایش تصویر هوایی

جستجو براساس کد نوسازی، نام معبر و UTM

تجمیع سازی املاک

تفکیک سازی املاک

امکان حذف عارضه از نقشه

امکان اندازه گیری مساحت ، محیط

امکان اندازه گیری مسافت با قابلیت snapping

امکان ثبت بافر و محدوده بندی

امکان گزارشگیری از نقشه

امکان اتصال به تمامی سیستم ها به صورت یکپارچه

امکان نمایش لیبل بر روی هر لایه متناسب با نوع لایه

امکان اندازه گیری مساحت ، محیط

نمایش شناسه ی ملی جغرافیایی هر ملک و امکان کپی کردن آن

ترسیم عارضه جدید به دو روش: 1. ترسیم دستی 2. ترسیم با استفاده از ثبت نقاط UTM

چاپ داده های توصیفی به همراه نقشه ملک و مختصات vertex ها و اضلاع ملک

امکانات ویژه سیستم:

وکتور گیره زرد

نمایش اطلاعات توصیفی و مکانی برای هر پلیگون جداگانه (نمایش اطلاعات شهرسازی، مالی و اسناد بایگانی مرتبط نمایش استعلام ها و مجوزهای صادر شده)

ثبت کروکی با استفاده از نقشه

امکان مسیر یابی برای مامورین بازدید

انجام تطابق سازی اطلاعات توصیفی و مکانی روی نقشه توسط کاربران سیستم

امکان تخصیص کد نوسازی در لایه

امکان مشخص کردن ضوابط با استفاده از لایه های طرح

امکان اندازه گیری میزان عقب نشینی با توجه به لایه طرح تفصیلی

امکان تشخیص همسایگان یک ملک در خلافی با استفاده از قابلیت ثبت بافر

امکان محاسبه ی قیمت منطقه بندی و سایر ضرایب با استفاده از محل ملک بر روی نقشه