واحد پروژه : 09132320855
واحد فروش : 09132320856

حضرت آقا

خدمات ممیزی املاک

وکتور گیره زرد
shape blue
shape orenge

تعیین دقیق محدوده حوزه ها و بلوک های شهر بر اساس نقشه‌های موجود در محدوده قانونی و تطبیق با وضعیت فعلی و تعیین معابر هر بلوک.

کد بندی حوزه‌ها و بلوک‌ها و تکمیل فرم ممیزی بلوک بر اساس استاندارد های وزارت کشور

تعیین دقیق حدود املاک موجود در هر بلوک و مشخص نمودن  ابعاد و اضلاع هر ملک با استفاده از نقشه 1/500 تحویلی از طرف کارفرما

تعیین دقیق مشخصات واحد های کسبی موجود در هر ملک و مشخص نمودن مساحت های تجاری و غیر تجاری‌، مشخصات پروانه کسب و نوع فعالیت به همراه مشخصات دقیق مالک و مسئول کسب

کد بندی واحد های کسب مشخص شده و تکمیل فرم ممیزی کسب بر اساس استاندارد های وزارت کشور

کد بندی آپارتمان‌های مشخص شده و تکمیل فرم ممیزی آپارتمان بر اساس استاندارد های وزارت کشور

تهیه نقشه بلوک بندی شهر و تحویل به شهرداری

آموزش پرسنل شهرداری و پشتیبانی کامل جهت استفاده از فرم های ممیزی

ارتباط با کارشناسان نوساز آبی

برای آشنایی بیشتر با خدمات ممیزی املاک​ با کارشناسان ما در ارتباط باشید