واحد پروژه : 09132320855
واحد فروش : 09132320856

حضرت آقا

سامانه مالی کاچار

سامانه های مالی از جمله سامانه های جدا ناپذیر هر کسب و کاری است. در شهرداری ها نیز از ارکان مهم سامانه های مالی قسمت بودجه و درآمد است که با قسمت درآمد شهرسازی نیز مرتبط است. همچنین برای خدمت رسانی بهتر به شهروندان قسمت درآمد شهرداری در اولویت است. نوساز نیز با توجه به نیاز شهرداری ها به این قابلیت، در اتوماسیون های یکپارچه خود این دو زیر سیستم بودجه و درآمد را قرارداده است. و با قابلیت لینک شدن به دیگر سیستم ها این دو زیر سیستم را طراحی کرده است که بتواند بویژه درآمد شهرسازی را پشتیبانی کند.

shape blue
shape orenge

مزیت های سامانه مالی کاچار

مدیریت درآمد و اسناد دریافتنی شهرداری:با ذخیره سازی تمامی فرآیندها وداده ها به مدیریت اطلاعات کمک می شود.

تسهیل در فرآیند پیش بینی بودجه:با استفاده از داده های موجود در سیستم فرآیند پیش بینی بودجه راحت تر می شود.

کاهش خطای انسانی:یکپارچگی و خودکار بودن فرآیندها باعث کاهش خطای انسانی می شود.

تسهیل فرآیندهای مالی(دریافت پول):با استفاده از اتصال سیستم به دستگاه posپرداخت مبلغ به  صورت آنی  و با استفاده از شناسه قبض و پرداخت و بارکد امکان پرداخت با استفاده از نرم افزارهای بارکدخوان فراهم می شود.

زیر سیستم بودجه

پیش بینی بودجه
مدیریت ماموریت ،برنامه ،طرح و خدمت
مدیریت پروژه،فعالیت،وام،دیون و اوراق مشارکت
مدیریت برآورد اعتبارات
ارتباط با شورا
دریافت انواع گزارشات

زیر سیستم درآمد

صدور فیش شهرداری و ذی نفعان
اتصال به انواع دستگاه pos
صدور شناسه قبض و پرداخت
مدیریت تخفیف های مناسبتی و دستوری
محاسبات عمومی شهرداری
مدیریت چک:(وصول، برگشت،ارسال به بانک،تعویض،عودت،اقدام قضایی و …)
استعلام بدحسابی شخص
استعلام صیادی

توانایی های سامانه کاچار

تنظیم عملیات خودکار برای دریافت هزینه تاخیر و سایر عملیات‌ها

امکان تعریف فرمول و ثبت محاسبه برای عوارض عمومی و ….

صدور صورتحساب‌ها و فیش‌های عمومی و شهرسازی

تخفیف‌های دستوری و مناسبتی و تقسیط

مدیریت کامل چک‌های دریافت شده با وضعیت‌های متفاوت

تعریف ذی نفعان به همراه کد خدمت کشوری و کد شرکت تابعه

صدور و وصول فیش‌های انواع ذی نفعان

اتصال به انواع دستگاه‌های pos و امکان اتصال چندین دستگاه به سیستم

امکان استفاده از منابع اطلاعاتی در تمامی متغیرها

امکان صدور رسید پرداخت برای فیش‌های شهرداری و ذی‌نفعان

قابلیت های مدرن

کاهش هزینه های خرید و نگهداری سخت افزار و زیرساخت
امکان تعیین سطح دسترسی در سطح کلی و جزئی
امکان تنظیم گردش کار سیستم های شهرسازی و درآمد
یکپارچگی با تمامی سیستم ها و زیر سیستم ها
امکان اتصال به انواع سیستم های حسابداری و مدیریت آن

وکتور ارتباط با کارشناسان

برای آشنایی بیشتر با سامانه مالی کاچار با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دریافت گزارشات مدیریتی براساس اطلاعات وارد شده جهت کسب دانش، برنامه ریزی و مانیتورینگ اطلاعات شهرداری جهت برنامه ریزی های بهینه آینده برای شهر

دریافت خدمات غیر حضوری شهروندان از شهرداری به ویژه واحدها شهرسازی و درآمد

سامانه وب GIS پرگام: امکان مدیریت لایه های مکانی شهر و ارائه سرویس های مکانی به دیگر سیستم های شهرداری من جمله اتوماسیون شهرسازی را دارد.

اتوماسیون مربوط به معاونت شهرسازی شهرداری ها که تمامی فرایندهای مربوط به دریافت مجوزات، گواهی ها و پاسخ استعلامات را در برمیگیرد

سیستم درآمدی شهرداری ها که با استفاده از آن  امکان ثبت انواع صورت حساب، فیش و انواع چک ها وجود دارد.