واحد پروژه : 09132320855
واحد فروش : 09132320856

حضرت آقا

داشبورد مدیریتی تصمیم یار

یار شما در تصمیم گیری های بهینه اینجاست

shape blue
shape orenge

امکانات ویژه

دریافت انواع گزارشات لیستی و نموداری
داشبوردهای اطلاعاتی و نموداری
داشبوردهای تحلیلی

داشبرد مدیریت تصمیم یار

قابلیت های ویژه

اضافه کردن آسان داشبوردهای مورد نظر
اطلاعات در دسترس و به روز
قابل سفارشی سازی

مزایای داشتن یک داشبورد مدیریتی حرفه ای

مدیریت نقاط ضعف و قوت شهرداری
تحلیل و پیش بینی رفتار شهروندان
کمک به درامدزایی بیشتر
کمک به تصمیم گیری

وکتور ارتباط با کارشناسان

برای آشنایی بیشتر با داشبورد مدیریتی تصمیم یار با کارشناسان ما در ارتباط باشید

دریافت گزارشات مدیریتی براساس اطلاعات وارد شده جهت کسب دانش، برنامه ریزی و مانیتورینگ اطلاعات شهرداری جهت برنامه ریزی های بهینه آینده برای شهر

دریافت خدمات غیر حضوری شهروندان از شهرداری به ویژه واحدها شهرسازی و درآمد

سامانه وب GIS پرگام: امکان مدیریت لایه های مکانی شهر و ارائه سرویس های مکانی به دیگر سیستم های شهرداری من جمله اتوماسیون شهرسازی را دارد.

اتوماسیون مربوط به معاونت شهرسازی شهرداری ها که تمامی فرایندهای مربوط به دریافت مجوزات، گواهی ها و پاسخ استعلامات را در برمیگیرد

سیستم درآمدی شهرداری ها که با استفاده از آن  امکان ثبت انواع صورت حساب، فیش و انواع چک ها وجود دارد.