واحد پروژه : 09132320855
واحد فروش : 09132320856

حضرت آقا

اسکن و تشکیل پرونده الکترونیکی

وکتور گیره زرد
shape blue
shape orenge

امکانات ویژه سیستم:

ایجاد فهرست فزیکی نوع اسناد پرونده و درج در ابتدای پرونده

اسکن و تشکیل پرونده الکترونیکی

ایجاد پرونده سیستمی با شماره پرونده یکتا در سیستم رهاورد

وکتور شماره پرونده

بارگذاری تمامی اسناد اسکن شده پرونده فزیکی به پرونده سیستمی در سیستم رهاورد

وکتور اسناد الکترونیکی

تشخیص نوع اسناد هر پرونده و ورود آن در سیستم رهاورد

وکتور تشخیص نوع اسناد

ایجاد فرم خلاصه پرونده بصورت فزیکی برای هر پرونده و درج در ابتدای پرونده

وکتور فایل

ورود اطلاعات پرونده در سیستم رهاورد

وکتور ورود اطلاعات به سیستم

ورود شماره پرونده سیستمی به صورت فراداده برای هر نوع سند پرونده

وکتور چک لیست نوساز

امکان تشخیص متن از تصویر (OCR)

آیکون تصویر

امکان تعریف انواع فراداده با توجه به هر نوع سند پرونده

icon paper

درج شماره مهربرگ روی تمام برگ های موجود در پرونده مطابق چیدمان برگ های پرونده

آیکون مهر و برگه

درج تاریخ اسکن روی هر برگ پرونده

آیکون درج تاریخ

تخصیص شماره پرونده به هر پرونده بصورت یکتا و درج این شماره روی تمام برگ های موجود در پرونده

آیکون چک لیست

اسکن تمامی برگ‌های پرونده در تمام سایز ها به صورت رنگی مطابق سایز برگ‌های فزیکی

آیکون ابعاد برگه

اختصاص پوشه و گیره جدید برای هر پرونده

آیکون فایل و پوشه نوساز

ترمیم برگ های معیوب پرونده ها تا حد امکان و اسکن آن‌ها

edit paper

درج اطلاعات جلد پوشه قدیم پرونده بر روی جلد پوشه جدید در صورت تعویض پوشه پرونده

این ها از مزایای اتوماسیون های شهرداری و شهرسازی است دیدن فعالیت های نوساز.

ایکون تعویض پوشه
ارتباط با کارشناسان نوساز آبی

برای آشنایی بیشتر با اسکن و تشکیل پرونده الکترونیکی​ با کارشناسان ما در ارتباط باشید